Kontakt

Besöksadress:

Åsklostervägen 53, 432 96 Åskloster (nära Varberg)

Telefon:                    + 46 300 – 37 660

Fax:                             + 46 300 – 20 791

e-mail:                        kund@butterflychair.se

Org. nr:                      556472-9688

Företagsnamn:      L.I.B., Lundh Interior Brand AB